АКТИВИСТИ СНС УРЕДИЛИ ИГРАЛИШТЕ У ЧУКУР МАЛИ

Активисти МО СНС "Братство јединство" Вршац, организовали су акцију уређења простора у улици Ђуре Цвејића између некадашње школе и пута за насеље Мали Рит где се налази и спортско игралиште. Очишћен је канал од органског и комуналног отпада, поткресано је дрвеће и покупљене су пластичне флаше и папир који су се ту налазили као последица неодговорних суграђана, док се ту свакодневно игра велики број деце из овог и суседних насеља.